I Ornitologens Fodspor - Fuglekursus i foråret 2022


Formål: 
                         

Er du interesseret i fuglene og fuglenes liv, men synes det er et overvældende stort område at overskue, så har vi svaret på hvordan du kommer i gang på en struktureret måde.

Vi gennemfører i foråret et fuglekursus, hvor vi tager udgangspunkt i hvordan vi selv som frivillige fuglekiggere er blevet til det som du måske opfatter som nørder, der er omvandrende leksika i ornitologi. Det sidste er for det første ikke rigtigt og heller ikke nødvendigt for at være en habil fuglekigger, der måske med tiden ønsker at have viden nok til at deltage i forskellige projekter, som kunne være optællinger eller måske formidling for andre i felten.

Men det er ikke vores mål, at du skal blive en nørd eller for den sags skyld deltager i projekter. Det er derimod vores mål at give dig muligheden for at lære mere om din interesse og så selv beslutte hvad du vil drive det til. Vi ved fra vores eget ”fugleliv”, at det først og fremmest handler om at have interessen for fuglenes liv og det at kunne nyde dem i naturen, der motiverer for at drive det til noget mere, hvis man ønsker det.

Vi vil gerne, sammen med deltagerne lægge sporene for vejen frem for dig, så du selv kan arbejde videre. Derfor dette kursus som kommer til at foregå under åben himmel, i naturen, sammen med fuglene og hvad vi ellers møder.

Pris:
Deltagelse på kurset koster 900kr.
Er du medlem af DOF får du 450kr i rabat.
Har du årskort til Det Grå Fyr får du 300kr i rabat.
Du kan kun opnå én rabat.

Prisen inkluderer:
Dækning af udgifter for planlægning og afholdelse.
Adgang til Det Grå Fyr for de der ikke har årskort.

Hvornår starter vi?
Lørdag 9. april kl 12 mødes vi i gården foran Det Grå Fyr i Skagen. 
Her vil du få en grundig information om kurset og vi vil bruge en del tid i centret på at blive introduceret til en meget spændende del af fuglenes liv - fugletrækket - som er så tydeligt i Skagen en stor del af året.             

De fleste ture udgår fra Fyret i Skagen, men der vil også være ture, hvor vi besøger andre spændende lokaliteter i Vendsyssel. Vi kører på disse dage i egne biler.     
                 

Tilmelding.                       
Du kan tilmelde dig på detgraafyr.dk. Ved tilmelding vil du få besked på hvordan du indbetaler og du vil få en bekræftelse når du har betalt.
Der er ikke et krav om, at du skal møde op til alle arrangementerne, hvilket vi naturligvis håber at du vil, men prisen er den samme uanset om du kommer alle dage eller ej.  

Maksimum antal deltagere er 25. personer.

Sidste frist for tilmelding er mandag 4. april kl. 24.

Når du tilmelder dig skal du anføre:
- Navne(e) på deltagerne.
- Telefonnummer og Email adresse på kontaktperson.
- Om du har bil til rådighed og kan/vil have x antal personer med på turene.
- Om du ikke har bil til rådighed og derfor ønsker kørelejlighed på turene.
- Om du selv medbringer kikkert/teleskop.
- Evt DOF medlemsnummer.
- Evt årskortnummer












Programmet

Dag 1. - Lørdag 9. april      Kursusstart   kl. 12 – 15
Informationsdag og besøg i centret
Leder Kurt Rasmussen

Vi mødes i gården ved fyret kl. 12.

 • Velkommen til kursus.
 • Kort præsentation af ledere og deltagere.
 • Information om kursets indhold og gennemførelse.
  • Spørgerunde.
  • Kaffe og kage serveres i gården.
  • Besøg i centret/udstillingen.
  • Afslutning. 

Husk til alle ture 

 • Tøj der passer til vejret.
 • Fodtøj der kan tåle vand.
 • En bid brød og noget at drikke.
 • Notesbog
 • Kikkert og eventuelt også teleskop, hvis du har.
 • Evt Fuglebog











 

Dag 2. – Lørdag 23. april kl. 8 – 12
Fuglene i det åbne land
Leder Frede Jakobsen

Vi starter ved Gårdbo Sø hvor vi ser på fugle og natur i det åbne kulturlandskab (opdyrkede marker).

 • Landskabstypen som fuglelokalitet.
 • Fuglearter (standfugle, ynglefugle, trækgæster).
  • Årstider at besøge lokaliteten.
  • Tidspunkter på dagen.
  • Optimale vejrforhold.
 • Hvordan observerer/tæller man fugle på lokaliteten. 

Lidt senere kører vi de få km til klitområdet syd for Råbjerg Mile for at se kontrasten i forhold til det åbne kulturlandskab.

 • Landskabstypen som som fuglelokalitet.
 • Fuglearter (standfugle, ynglefugle, trækgæster).
  • Årstider at besøge lokaliteten.
  • Tidspunkter på dagen.
  • Optimale vejrforhold.
 • Hvordan observerer/tæller man fugle på lokaliteten. 

Husk til Turen

 • Tøj der passer til vejret.
 • Fodtøj der kan tåle vand.
 • En bid brød og noget at drikke.
 • Notesbog
 • Kikkert og eventuelt også teleskop, hvis du har.
 • Fuglebog









 


Dag 3. - Lørdag 7. maj kl. 8 – 12 (Kan eventuelt ændres til søndag).
Fuglene langs kysten
Leder Skagen Fuglestation

Turen foregår til bens i nærområdet.

Langsom gåtur fra Fyret til Nordstrand til Grenen og tilbage til Fyret.

På turen kigger vi på de kystnære fugle både over havet og i klitterne.

 • Havet og det kystnære område som fuglelokalitet.
 • Fuglearter (standfugle, ynglefugle, trækgæster).
 • Årstiden og lokaliteten, hvornår er den god at besøge.
  • Årstid.
  • Tidspunkter på dagen.
  • Optimale vejrforhold.
 • Hvordan observerer/tæller man fugle på lokaliteten. 

Husk til Turen

 • Tøj der passer til vejret.
 • Fodtøj der kan tåle vand.
 • En bid brød og noget at drikke.
 • Notesbog
 • Kikkert og eventuelt også teleskop, hvis du har.
 • Fuglebog











 

Dag 4. - Lørdag 21. maj kl. 7 – 12
Fuglene i skoven
Leder Kurt Rasmussen

Turen foregår i bil til Depotområde Brinhus ved Tolne Skov

Vi mødes på P-pladsen ved Det Grå Fyr. Her samles vi i bilerne og kører til Brinkhus Depotområde ved Tolne.

Vi følger en ca. 6 km lang sti igennem skoven.

 • Landskabstypen som fuglelokalitet.
 • Fuglearter (standfugle, ynglefugle, trækgæster).
  • Årstider at besøge lokaliteten.
  • Tidspunkter på dagen.
  • Optimale vejrforhold.
 • Hvordan observerer/tæller man fugle på lokaliteten. 

Husk til Turen

 • Tøj der passer til vejret.
 • Fodtøj der kan tåle vand.
 • En bid brød og noget at drikke.
 • Notesbog
 • Kikkert og eventuelt også teleskop, hvis du har.
 • Fuglebog

 











Dag 5. – Lørdag 11. juni kl. 8 – 12
Byens fugle
Leder Tina Ellis Petersen

Vi mødes i gården ved Det Grå Fyr.

Vi vandrer langs stranden til Skagen by, hvor vi på en stille gåtur i byen ser og taler om byen som opholdssted for fugle.

 • Landskabstypen som fuglelokalitet.
 • Fuglearter (standfugle, ynglefugle, trækgæster).
  • Årstider at besøge lokaliteten.
  • Tidspunkter på dagen.
  • Optimale vejrforhold.
 • Hvordan observerer/tæller man fugle på lokaliteten. 

Husk til Turen

 • Tøj der passer til vejret.
 • Fodtøj der kan tåle vand.
 • En bid brød og noget at drikke.
 • Notesbog
 • Kikkert og eventuelt også teleskop, hvis du har.
 • Fuglebog

 










Dag 6. - Lørdag 18. juni kl. 9-13
Når fuglene er på vingerne
Leder Knud Pedersen

Vi mødes i gården ved Det Grå Fyr og vejret bestemmer hvor vi skal hen i Skagen.
Der kan blive tale om kort bil transport.
Leder Knud Pedersen

Det er en særlig disciplin at observere fugle i luften, som naturlig bevæger sig hele tiden. Hurtige flokke af småfugle, gåseflokkens målrettede træk eller den enlige rovfugls majestætiske svæv opad i vinden.

 • Valg af lokalitet, tidspunkt m.m.
 • Hvordan identificeres en fugl i luften.
 • Identifikationens hovedpunkter - Jizz.
 • Observation/registrering af fuglene i luften.

Husk til Turen

 • Tøj der passer til vejret.
 • Fodtøj der kan tåle vand.
 • En bid brød og noget at drikke.
 • Notesbog
 • Kikkert og eventuelt også teleskop, hvis du har.
 • Fuglebog

 









Dag 7. - Lørdag 2. juli kl. 10-14
Når man skal guide i naturen – Kursus afslutning
Leder Kurt Rasmussen

Hvilken lokalitet vi vil besøge på denne sidste kursusdag bestemmes på dagen. Derfor mødes vi i gården ved Det Grå Fyr og tager af sted enten på gåben eller i bil.

Hvor meget skal man egentlig vide for at kunne formidle til andre i naturen, hvordan gør man det og hvad hvis der bliver stillet et spørgsmål jeg ikke kan svare på?
Alle gode spørgsmål som vi vil arbejde med på dagens tur, hvor vi naturligvis igen vil bruge det vi møder som eksempel på formidling.

 • Før turen - min forberedelse.
 • Har turen et forberedt tema?
 • Velkomst og info inden vi starter ud på turen.
 • Hvordan får jeg alle med.
 • Afslutningen ved ankomst til endemålet.

Husk til Turen

 • Tøj der passer til vejret.
 • Fodtøj der kan tåle vand.
 • En bid brød og noget at drikke.
 • Notesbog
 • Kikkert og eventuelt også teleskop, hvis du har.
 • Fuglebog

 

I forhold til vejr og andre uforudsete hændelser kan der ske ændringer i programmet, derfor er det vigtigt, at vi har din kontaktadresse (tlf/Email).

Vi glæder os til at byde dig velkommen på kurset.


Kontaktperson er:
Kurt Rasmussen
tlf.:40 21 64 77
Email: kurt@alfa-web.dk