LINKS

OBSERVATIONER I SKAGEN
> I dag
> De sidste 3 dage
> Sjældne i 2016
> Sjældne i 2015
> Sjældne i 2014
> Sjældne i 2013
> Sjældne i 2012
> Sjældne i 2011
> Sjældne i 2010
> Sjældne i 2009
> Rovfugle de sidste 3 dage
> Pattedyr og Havpattedyr

FUGLESTATIONER og UDVALG
> Gedser Fuglestation
> Blåvand Fuglestation
> DOF´s Fuglestationsudvalg (FSU)

ANDRE LINKS
> DOF-Nordjylland
> Skagen Fuglefestival
> Netfugl
> Dofbasen
> Turisthus Nord

Skagen Fuglestation på Facebook

Danmarks Ringmærkerforening
Euring

Vejret lige nu i Skagen
Vejret i Nordjylland den næste uge

 

 

 

 

SKAGEN FUGLESTATION drives af Dansk Ornitologisk Forening.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Formålet med Skagen Fuglestation er at indsamle videnskabeligt anvendelige data om fugletrækket der passerer Skagen, samt at formidle om fugletrækket og foreningens arbejde.

Det gør vi dels ved at drive ringmærkning i Skagen og ved at observere og notere fugletrækket ved Grenen.

I samarbejde med Zoologisk Museum, Ringmærkningscentralen der er ansvarlig for ringmærkningen i Danmark, gennemfører DOF ringmærkninger i perioder i Skagen. Alle ringmærkere er godkendt af Zoologisk Museum.

Alle observatørerne er erfarne medlemmer af DOF, der har været engageret som trækobservatører i mange år.

Dansk Ornitologisk Forening gennemfører aktiviteterne ved Skagen i samarbejde med:

Naturstyrelsen, Vendsyssel.
Frederikshavn Kommune.
Zoologisk Museum, Ringmærkningscentralen.
Dansk Ringmærkerforening.Hedehøg han (Circus pygargus)
Foto Flemming Ahlmann

NYHEDER

MØDE MED ART + COM
Torsdag 28/4 og fredag 29/4 var der besøg af det firma i Tyskland der skal stå for indretningen af udstillingen.
Se billeder og historie fra mødet
Klik her

SKAGEN FUGLEFESTIVAL

6. - 8. maj 2016

Se programmet på:
skagenfuglefestival.dk

_________________________

Ringmærkning på Skagen

1. april blev Morten Jenrich Hansen ansat som ringmærker på Skagen Fuglestation.

Morten er gået i gang med ringmærkningen i området omkring Det Grå Fyr og Fyrhaverne.

_________________________

NY HJEMMESIDE
Skagen Fuglefestival har fået både en ny hjemmeside:
og en ny Facebookside.

____________________________

SKAGEN FUGLESTATION
Februar 2016

Langt om længe kan Real Dania melde, at arbejdsplanen nu skrider frem efter tidsplanen.
Det betyder, at vi kan forvente at centret er klar til åbning omkring påske 2017.

_____________

Skagen Fuglestations Arbejdsgruppe er for tiden i gang med at se på mulighederne for at få placeret en helholandsruse tæt på fyret.

Arbejdsgruppen:
Kim Skelmose, HB
Mark Desholm, leder DNA
Kurt Rasmussen, stationsleder
Poul Erik Sperling, DOF-Nordjylland
Knud Pedersen, Skagengruppen
Lars Mortensen, Skagengruppen
Henning Ettrup,
Danmarks Ringmærkerforening
Simon Christiansen, HB

ARBEJDSGRUPPENS SIDE

_________________________

Læs også om Skagen Fuglefestival


Lille Skrigeørn
10. maj 2013 på NordstrandHætteværling
(Knud Pedersen)